Splošni pogoji

 
 

Ne podcenjuj malih problemov, ker imajo potencial, da postanejo veliki.

Pregovor

Splošni pogoji sodelovanja

Prosimo Vas, da še pred naročilom alternativnih storitev komplementarnega zdravljenja in pomoči za boljše počutje, ki jih ponuja ponudnik preko teh spletnih strani, pozorno preberete pogoje sodelovanja. Alternativnih storitev komplementarnega zdravljenja in pomoči za boljše počutje ne morete naročiti, če se ne strinjate z navedenimi pogoji.
 

Splošne definicije in opredelitve

Storitve komplementarnega zdravljenja z bioenergijo ne nadomeščajo zdravniškega zdravljenja ter služijo le kot dopolnilo alopatskemu zdravljenju. V primeru zdravstvenih težav oz. bolezni se posvetujte tudi s svojim osebnim zdravnikom. Komplementarno zdravljenje z bioenergijo v Sloveniji ni uradno priznana metoda zdravljeja, je pa vaša pravica, ki jo lahko izkoristite, da bi bilo Vaše zdravljenje bolj celostno in holistično. Prav tako je potrebno upoštevati, da je uradna medicina in medicinsko zdravljenje v Sloveniji edina uradno priznana oblika zdravljenja. Komplementarno zdravljenje z bioenergijo se prakticira na osnovi prostovoljne odločitve posameznika in je v celoti samoplačniško.

Ponudnik alternativih storitev komplementarnega zdravljenja in pomoči za boljše počutje ne postavlja nikakršne diagnoze. Vsa izboljšanja zdravja lahko uradno potrdi le zdravnik ali specialist, ki na podlagi novih pregledov določi nadaljnje zdravljenje in uporabo zdravil, ali pa zdravljenje ukine, v kolikor to ni več potrebno.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik alternativnih storitev komplementarnega zdravljenja in pomoči za boljše počutje ne prevzema nobene materialne ali moralne odgovornosti, vezane na kakršnokoli tveganje ali izgubo, ki bi neposredno ali posredno nastala kot posledica celotne vsebine teh spletnih strani, kot tudi v primeru izvajanja alternativnih storitev komplementarnega zdravljenja in pomoči za boljše počutje. Avtorji tega spletišča niso odgovorni za nastalo škodo ali izgubljeni dobiček oz. nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe vsebin na teh spletnih straneh ali nezmožnosti uporabe le-teh.
 
Naročnik storitev je posebej seznanjem z dejstvom, da morebitna odklonitev že izvajanega medicinskega zdravljenja lahko privede do škodljivih posledic za njegovo zdravje. Ponudnik alternativnih storitev komplementarnega zdravljenja in pomoči za boljše počutje v nobenem primeru naročnika storitev ne navaja na opustitev medicinskega zdravljenja, ampak mu ga nasprotno celo izrecno svetuje in priporoča, zato ne prevzema nobene materialne ali moralne odgovornosti za naročnikovo ravnanje, ki je nasprotno tem opozorilom in priporočilom.
 
Naročnik storitev je prav tako seznanjen, da alternativne storitve komplementarnega zdravljenja in pomoči za boljše počutje ne zagotavljajo delnega ali popolnega fizičnega ozdravljenja bolezni ali odprave simptomov bolezni, zagotavljajo pa izboljšanje stanja v sklopu paketov sistema P.E.T. (popolna elektivna terapija), ki je posebej opredeljeno in definirano v splošnih pogojih sistema P.E.T. (popolna elektivna terapija).
 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva na spletišču so informativne narave in v nobeni obliki ne morejo in niso pravno zavezujoče. Vsebina spletišča je splošne narave informiranja in je lahko zastarela. Če niste prepričani o točnosti podatkov, ki so navedeni na teh spletnih straeh, se vedno obrnite na ustrezno institucijo, nove izsledke in načine zdravljenja, ki jih izvaja uradna medicina.
 

Varstvo podatkov

Kakršnekoli podatki, ki jih avtorji tega spletišča pridobijo na kakršenkoli način preko spletišča, so namenjeni izključno za lastne potrebe avtorjev. V primeru zbiranja osebnih podatkov se le-te varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Enako velja tudi za osebne podatke, ki jih ponudniku alternativnih storitev komplementarnega zdravljenja in pomoči za boljše počutje posreduje naročnik teh storitev.
 

Končne določbe

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletišča ali alternativnih storitev komplementarnega zdravljenja in pomoči za boljše počutje, ki jih ponuja ponudnik, se uporabi slovenska zakonodaja. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
 
Za vsa vprašanja v zvezi s tem pravnim obvestilom se obrnite na info@bioterapevt.net.