Domov >

Slikanje avre

Nemški znanstvenik Georg Christoph Lichtenberg je že leta 1777 začel razmišljati o tem, da obstaja neko energijsko polje, ki ga je začutil tudi sam na področju rok. Takoj za tem, okoli leta 1900 je na tem področju intenzivno delal tudi Nikola Tesla, ki ga vsi precej bolje poznamo po njegovem efektu Teslove dodatne navojnice, kjer se je videla svetloba, ki je izhajala iz generatorja.

In tu se sedaj že prvič srečamo tudi z imenom Kirlian. Semjon Davidovič Kirlian je bil obrtnik in leta 1939 je živel s svojo ženo Valentino v Krasnodaru v Ukrajini. Po rodu je bil Armenec in po poklicu električar. Med drugim je bil vzdrževalec električne opreme v mestni bolnišnici. Ko je nekega dne popravljal aparat za diatermijo, ga je pozno zvečer še testiral. Položil je roko na blazino in opazil preskok iskre na spodaj ležečo elektrodo. Zanimalo ga je, če je efekt iskre dovolj močan, da bi ga zabeležil fotografski papir. Med roko in elektrodo je torej položil fotografski papir in v popolni temi spet sprožil aparat. Ko je papir razvil v razvijalcu in ga fiksiral, je opazil obris svoje roke. Aparat je naravnal na maksimalno moč in ponovil slikanje. Njegova žena, ki mu je pri tem pomagala, je opazila, da obris roke na sliki ni enakomeren ob vseh prstih. Ponekod se je videla vrzel. Tako je nastala prva Kirlianova fotografija in prvo opažanje človekovega subtilnega energetskega polja in njegovih defektov. Spet je popoln slučaj botroval pomembnemu odkritju, kot že tolikokrat v zgodovini.

Trenutno največja avtoriteta na področju Kirlianove fotografije je prof. dr. Konstantin Korotkov, ki je prvi, ki je Kirlianovo fotografijo izboljšal s pomočjo računalniške digitalizacije slike. Dr. Korotkov je sicer namestnik direktorja Zveznega raziskovalnega inštituta za telesno kulturo v Saint-Petersburgu, predsednik Mednarodne zveze za medicinsko in uporabno bioelektrografijo, profesor za računalništvo in biofiziko na Zvezni univerzi za informacijsko tehnologijo, mehaniko in optiko v Saint-Petersburgu ter seveda oče kamere, ki jo danes poznamo pod komercialnim imenom Kirlianova GDV kamera. Kot že rečeno, kratica GDV pomeni Gas Discharge Visualisation, v zadnjem času pa se v zvezi s Kirlianovo kamero pojavlja tudi kratica EPC, ki naj bi še bolj natančno opisala delovanje kamere, saj kratica pomeni Electro-Photonic Capturing oz. elektro-fotonsko slikanje energijskega polja. Dr. Konstantin Korotkov je med drugim začetnik znanstvene panoge imenovane Elektrofotonika, ki znanstvenikom omogoča vpogled v človeško energetsko polje, kar je podlaga za lažje diagnosticiranje telesnih neravnovesij in motenj. V več kot tridesetih letih raziskav je o svojih ugotovitvah objavil preko 200 referatov in patentiral 17 izumov na področju biofizike. Napisal je tudi devet knjig, ki so prevedene v več svetovnih jezikov. 

Za dodatne informacije glede energetskega pregled stanja organov, žlez z notranjim izločanjem in energetskih centrov oz. čaker s slikanjem avre s Kirlianovo GDV kamero kliknite na vsebine iz spodnjega menija.
 

Kaj je avra (aura)? »

Zelo subtilna energetska plast okoli človeka, ki jo sestavljajo štiri glavne plasti oz. telesa različnih barv, ki jih večina ne more videti s prostim očesom, razen ekstrasenzov.

Čakre in meridiani »

Energijski centri, ki naše telo povezujejo z univerzalno, kozmi- čno energijo. To kozmično energijo čakre pošljejo po človekovih energetskih kanalih ali nadijih.

Slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero »

Objektivna metoda pregleda delovanja in stanja organov, žlez z notranjim izločanjem in energetskih centrov oz. čaker, ki so zelo pomembne za skladno energijsko delovanje telesa.

Postopek slikanja avre z GDV kamero »

Z GDV kamero se poslikajo korone prstov na obeh rokah, nato pa računalniški program sestavi generirano sliko avre klienta ter ovrednoti energetsko stanje organizma.