Kaj je avra (aura)?

 
 

Energijske spremembe, ki nastanejo pri čustveno-mentalni aktivnosti, se prenašajo v fizično telo.

Tadej Pretner,
ezoterik, avtor knjig in predavatelj

Avra je zelo subtilna energetska plast okoli človeka, ki varuje pred izgubo življenjske energije, pa tudi pred vdorom škodljivih energij v organizem ob normalnih razmerah. Te razmere zagotavljajo nemoteno gibanje v okolju s povprečno količino blagodejne in škodljive energije. Avro sestavlja sedem vidnih slojev različnih barv in petih nevidnih slojev, ki jih s "prostim očesom" lahko vidijo le ekstrasenzi, sicer pa te sloje običajno zaznavamo radiestezijsko. Vsak od sedmih vidnih slojev je energetsko povezan z ustreznim energetskim centrom ali čakro (izraz izhaja iz Indije) in ustrezno žlezo z notranjim izločanjem.
Ezoterične tradicije obravnavajo različno število teh plasti (tudi sedem ali še več), osnovna delitev pa se nanaša na štiri avrična telesa, ki jih prijkaže tudi Kirlianova kamera:

  • Eterično telo oz. fizična raven (na sliki avre jo označuje modro žarenje), ki je dvojnik fizičnega telesa, saj vsebuje vse dele telesa, vključno z organi. Širi se približno 1 do 5 cm od fizičnega telesa, povezana pa je z njegovim delovanjem in telesnimi občutji;
  • Astralno oz. čustveno telo (na sliki avre označeno s temno modro barvo), ki sega do 7,5 cm od fizičnega telesa in je povezano s človekovo zaznavo materialne realnosti oz. z našim čustvovanjem Včasih, ko astralno telo bistveno zniža svojo vibracijo, ga lahko zaznamo tudi vizualno, večkrat pa tudi z drugimi čuti. Takšni "astralni lupi" običajno pravimo duh;
  • Mentalno telo (na sliki avre prikazano kot temno roza žarenje) se širi 7-20 cm od fizičnega telesa in je povezan s človekovim razumskim in intelektualnim delom;
  • Duhovno telo (na sliki avre prikazano kot rumeno žarenje), ki je posrednik med duhovnim in fizičnim svetom. Gre za fino energijsko telo, ki presega misli, čustva in oblike.

Avtorji ezoterične literature običajno opisujejo avro kot energijsko matrico, ki je osnova za razvoj človeka, vendar pa veljajo splošne zakonitosti razvoja tudi za avro. Avra doojenčka je na primer zelo nežna in se razvija vzporedno z razvojem fizičnega telesa. V skladu z zakonitostmi razvoja gre pri avričnem polju za golo energijsko matrico le v samem začetku, ko pa je fizično telo formirano, vplivjo na energijsko kvaliteto avre tudi biokemijski procesi v telesu in pozneje naše razmišljanje in čustvovanje.

Znanstvene raziskave avre

Pristaši materialističnega pogleda na svet pogosto menijo, da gre pri avri za elektromagnetno polje, ki nastane zaradi biooloških oziroma kemijskih procesov v telesu. In deloma imajo prav, čeprav avre in bioenergije oz. bioplazme ne moremo povsem enačiti že zato, ker z golim elektromagnetnim poljem ne moremo pojasniti številnih duševnih pojavov, povezanih s človekovim avričnim poljem, kot sta na primer previdnost in sposobnost razbiranja prejšnjih življenj. Dejstvo je, da je sestava avričnega polja človeka precej kompleksna. Energijsko-informacijski elementi, ki vplivajo na avro so naslednji:

  • Morfogenetska polja;

  • Energijska sestava DNK oz. genov, ki s svojim vplivom na morfogenetska polja poskrbijo za določeno kvaliteto avričnega polja, zaradi katerih pride do razvoja specifičnih telesnih, duševnih in energijskih značilnosti;

  • Raven biofotonov v telesu. Človeške celice oddajajo namreč spontano svetlobo, ki je eden osnovnih gradnikov avre. "Tisto", kar v celici oddaja svetlobo je Nemec dr. Fritz Popp poimenoval biofoton. Pri tem se je opiral na raziskave ruskega biologa in zdravnika Aleksandra Gurviča, ki je leta 1922 dokazal, da rastlinske celice oddajajo svetlobo. Ker torej to svetlobo vsebujejo rastline, posledično pa tudi živali, ki se prehranjujejo z rastlinsko hrano, se svetloba "nalaga" v telo tudi skozi prehranjevanje. Funkcija ter urejenost celic v telesu je zato boljša, če se prehranjujemo s hrano, ki vsebuje več svetlobe (sveža zelenjava, sadje itd.), kar seveda vpliva tudi na svetlost in velikost avre. Pri biofotonih gre za osnovne delce svetlobe - svetlobne kvante, ki pulzirajo in po Poppovem mnenju ustvarjajo življenjsko silo. Ta svetloba med drugim služi tudi za prenos informacij v telesu. Svetlobna hitrost prenosa informacij je nujna, saj v človeškem telesu vsako sekundo propade približno deset milijonov celic, ki jih nadomestijo druge, ki morajo biti takoj celostno informirane o svoji vlogi in povezane v celoto organizma. Biofotonska svetloba pa ni ključna le za dogajanje v telesu, ampak se skozi cono avre povezuje tudi z morfogenetskimi polji;

  • Razmišljanje in čustvovanje, ki je tesni povezavi z našimi odnosi. Avra vsebuje tudi psihoenergijske vtise vzorcev, ki izhajajo iz interakcije z drugimi ljudmi, preteklih in sedanjih osebnih in profesionalnih odnosov, globokih travmatskih izkušenj, spominov, prepričanj in stališč, vključno z duhovnimi stališči in praznoverjem;

  • Bioenergija. Gre za energijo, ki nastaja v živih organizmih kot posledica dihanja celic, tkiv, organov v ritmu sprememb, ki se v njih dogajajo. V organizmu vseskozi poteka izredno veliko zapletenih kemijskih reakcij ter bioloških cepitev in spajanj, ob tem pa telo oddaja polje bioenergije, ki ima elektromagnetne lastnosti, njegove frekvenčne značilnosti pa se nenehno spreminjajo v ritmu dihanja celic. Tako postane del najgostejšega dela avričnega polja, ki ga zaznamo tik nad fizičnim telesom, čeprav ta del avre vsebuje tudi druge elemente, predvsem biofotonov. Imenujemo ga tudi biopolje ali bioplazma

Avra ni torej le odsev fizičnega telesa, ampak je v biti fina energijska osnova oz. nekakšen kalup, ki omogoča nastanek in razvoj fizičnega telesa. Je nekakšna informacijska atmosfera fizičnega telesa, preko katere smo v neprestani komunikaciji oz. izmenjavi informacij z vsem, kar nas obkroža.

Pri nas slikanje avre izvajamo z najnovejšo, originalno Kirlianovo GDV kamero dr. Korotkova, in uporabljamo najnovejšo programsko opremo GDV 2012, ki ima izboljšan algoritem za preračunavanje in dodanih precej več organov, za katere sistem ugotavlja energetska neskladja. Opravljena energetska diagnostika je tako natančnejša, zanesljivejša in daje več informacij kot GDV kamere starejšega tipa.

Po opravljenem slikanju avre klientu interpretiramo podatke in mu naknadno po elektronski pošti pošljemo lično izdelano poročilo v elektronski obliki z vsemi zajetimi podatki in grafičnimi prikazi stanja.


Za dodatne informacije ali prijavo na energetski pregled stanja organov, žlez z notranjim izločanjem in energetskih centrov oz. čaker s slikanjem avre s Kirlianovo GDV kamero izpolnite kontaktni obrazec, ali nas pokličite na telefonsko številko 031 472 981.