Slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero

 
 

Trenutno je edini način na svetu, ki omogoča beleženje majhnih fragmentov naših avričnih vibracij, Kirlianova tehnologija.

prof. dr. Igor Kononenko,
Fakulteta za računalniško in informatiko

GDV kamera dr. Korotkova je prva naprava na svetu, ki meri distribucijo energijskih snopov pri bioloških objektih, čemur pravimo energijska homeokineza. Metoda omogoča tudi objektivno razlago karakteristik energij na znanstveni stopnji. Zmožnost branja avre omogoča vpogled v mnogo več kot samo v fizično telo. Z uporabo moderne računalniške GDV tehnologije je možno izvesti inovativne eksperimente na področju telepatije, telekineze ter energijskega zdravljenja. Razvite so bile posebne tehnike za preverjanje sprememb posameznikovega stanja med meditacijo, duhovnim zdravljenjem ali treningom. Polje zdrave aktivne osebe je gosto, enotno, barve se rahlo spreminjajo od modre do oranžne in rumene. »Zevi« in plameni so pokazatelji motenj pri distribuciji energije energijskemu polju. Nakazujejo na motnje na duševni, funkcionalni in na ravni organov.
 
Pri Kirlianovi kameri ne merimo toplote v prstih, kot nam je znano iz prstanov, ki pokažejo psihično stanje človeka in delujejo na osnovi sprememb termoregulacije. Pri Kirilanovi GDV kameri gre za zajem energije, ki gre okrog prstov, saj vemo, da imamo na koncu prstov živčne končiče in energetske meridiane, ki oddajo signale. Slikamo torej blazinice prstov na roki, iz katerih programska oprema sestavi celotno energijsko polje človeka - avro. Ko zaženemo slikanje, se v kameri sproži foton, iz prsta pa se odbije elektron iz energijskega polja okoli prsta. Na ta način dobimo žarčenje okrog prsta. Kot zanimivost naj povemo, da slikanje avre lahko še izvedemo, če manjka prva in druga falanga oz. členek prsta, prav tako, če človeku manjkajo posamezni prsti. V tem primeru slikamo prst na drugi roki. Če na primer človeku manjka sredinec na desni roki, potem na mestu, kjer je sredinec desne roke, poslikamo sredinec leve roke. Bistveno je seveda, da poslikamo vse prste. Če je kdo invalid brez dlani oz. prstov, torej, da nima niti ene roke s prsti, slikanje avre žal ni mogoče izvesti – vsaj ne s Kirlianovo GDV kamero. In, ko smo že pri omejitvah naj povem tudi, da slikanje ni možno pri ženskah z dolgimi nohti. Le-ti morajo niti primerno ostriženi.

Objektivna metoda ugotavljanja energetskega stanja človeka

Slika avre, posneta s Kirlianovo GDV kameroPri slikanju korone prstov torej dobimo fotografijo, ki ustreza slikanju visokofrekvenčnega polja okoli človeka, kjer pride do ionizacije plina in nastanka svetlobe. Tu gre za objektivno metodo, pri kateri potuje informacija, zajeta s kamero, v računalnik, kjer sofisticirana programska oprema sestavi sliko avre človeka in ponudi vse informacije o delovanju organov, žlez z notranjim izločanjem in stanju energetskih centrov oz. čaker. Gre torej samo za izpostavitev visoko napetostni energiji, pri čemer ni nikakršne nevarnosti, da bi na primer prišlo do tresenja, negativnih vplivov sevanja, kot jih poznamo pri rentgenskem slikanju ipd., saj gre tu le za stimulus, ki omogoči odcepitev fotona, kar pomeni, da v prstu povzročimo mikro cirkulacijo, kar je samo dobro, pozitivno. Kamera objektivno meri fizikalne spremembe, ki so bile narejene, človek pa avro lahko zaznava z višječutnimi zaznavami oz. jasnovidnostjo, ki je seveda subjektivna in kot taka ne more ponuditi pravega stanja, saj bo skoraj vsak ekstrasenz polja zaznaval drugače in jih drugače tudi opisoval. Pri Kirlianovi GDV kameri do česa takšnega ne more priti, saj je narejena po vedno enakih standardih, ki tudi vedno pokažejo enake rezultate. 

Pri Kirlianovi GDV kameri ne gre več za klasično slikanje avre, pač pa temelji na računalniški tehniki, ki zazna avro vsakega prsta posebej, na njihovi osnovi pa po načelih holizma računalniško izriše avro celega telesa. Kirlianovo GDV kamero za slikanje avre v Rusiji uporabljajo tudi kot diagnostično sredstvo, saj so nedvomno znanstveno dokazali, da se v avričnem energijskem polju človeka pojavi energijska deformacija prej (ponavadi 2-3 mesece v naprej), kot pa se odrazi na fizičnem telesu, in da je naše zdravje odvisno od našega razmišljanja in čustvovanja. Kot zanimivost povejmo, da je pri človeku, obolelem za rakom, Kirlianova GDV kamera zaznala identično avrično deformacijo kot pri človeku, ki raka sicer (še) nima, a o njem veliko razmišlja in se ga boji.

Pri nas slikanje avre izvajamo z najnovejšo, originalno Kirlianovo GDV kamero dr. Korotkova, in uporabljamo najnovejšo programsko opremo GDV 2012, ki ima izboljšan algoritem za preračunavanje in dodanih precej več organov, za katere sistem ugotavlja energetska neskladja. Opravljena energetska diagnostika je tako natančnejša, zanesljivejša in daje več informacij kot GDV kamere starejšega tipa.

Po opravljenem slikanju avre klientu interpretiramo podatke in mu naknadno po elektronski pošti pošljemo lično izdelano poročilo v elektronski obliki z vsemi zajetimi podatki in grafičnimi prikazi stanja.


Za dodatne informacije ali prijavo na energetski pregled stanja organov, žlez z notranjim izločanjem in energetskih centrov oz. čaker s slikanjem avre s Kirlianovo GDV kamero izpolnite kontaktni obrazec, ali nas pokličite na telefonsko številko 031 472 981.