Pregled energetskih centrov - čaker

 
 

Trenutno je edini način na svetu, ki omogoča beleženje majhnih fragmentov naših avričnih vibracij, Kirlianova tehnologija.

prof. dr. Igor Kononenko,
Fakulteta za računalniško in informatiko

Izjemno pomemben del slikanja avre je pregled stanja energetskih centrov oz. čaker. Čakre so energijski centri, t.i. "transformatorji" energije, ki naše telo povezujejo z univerzalno, kozmično energijo. V različnih kulturah to energijo različno imenujejo, kot Chi, prana, orgon itd. To kozmično energijo čakre vsrkajo, razdelijo na sestavine in pošljejo po človekovih energetskih kanalih ali nadijih v žleze z notranjim izločanjem, živčevje in kri. Glavne čakre ležijo v sredini telesa, razporejene pa so od spodaj navzgor - od trtice do glave. Povezane so z živčnimi centri ob hrbtenjači in vplivajo na zdravje telesa in duha. Vsaka od sedmih čaker napaja pomembne organe v fizičnem telesu in je povezana z njej ustreznimi organi, žlezami in živčnimi spleti.

Čakre so pravzaprav stožčasti vrtinci, ki se zelo hitro vrtijo in presnavljajo energijo, barve čaker pa so povezane s frekvenco energije, ki jo čakra presnavlja pri določeni hitrosti. Glavnih čaker ali energetskih centrov je dvanajst. Prva in sedma čakra sta enojni, druga, tretja, četrta, peta in šesta pa so dvojne (sprejemna in oddajna), kot je prikazano na sliki. Pogoji za pravilno delovanje so, da se čakre vrtijo, da so odprte in neblokirane, t.j. energetsko pretočne. Več energije kot se pretaka skozi čakre, bolj je človek zdrav. Če čakra ne more presnavljati energije pravimo, da je blokirana. Tok energije je prešibek in posamezni deli telesa, ki jih določena čakra oskrbuje nimajo več ustrezne preskrbe z energijo, zato postopoma nastanejo okvare in motnje, ki jih zaznamo kot bolezen ali različne motnje na psihični ali fizični ravni človekovega bivanja. Stranske čakre so v vseh sklepih.

Pri klientki na zgornjem grafu opazimo, da je stanje čaker precej kaotično. Na zgornjem grafu desno je prikazan energijski nivo čaker, pri čemer je stanje normale v razpon od -0,50 do 0,50, če pa je ploščica, ki predstavlja posamezno čakro izven zelega vodoravnega polja bodisi navzdol ali navzgor, pa govorimo že o blokadi čakre, kar pomeni, da ni več zmožna presnavljati energije in jo dovajati notranjim organom, zato bo na tistih delih tak človek prej ali slej zagotovo zbolel, v kolikor ne bo uredil vprašanja blokiranih oz. nepravilno delujočih čaker.

Pri klientki vidimo, da so prve kar štiri čakre blokirane, saj so izven zelega polja, peta, grlena čakra pa je v energijskem primankljaju, kar pomeni, da njeno delovanje ni optimalno, čeprav še ni blokirana kot preostale štiri. Spodnji graf pa kaže na psiho-fizično neravnovesje čaker. Pri klientki je tako prva čakra v psihičnem neravnovesju, tretja in četrta pa v fizičnem neravnovesju, pri čemer sta obe čakri tudi že blokirani, zato pretoka energije skoznje ni več.

Pri nas slikanje avre in pregled stanja energetskih centrov oz. čaker izvajamo z najnovejšo, originalno Kirlianovo GDV kamero dr. Korotkova, in uporabljamo najnovejšo programsko opremo GDV 2012, ki ima izboljšan algoritem za preračunavanje in dodanih precej več organov, za katere sistem ugotavlja energetska neskladja. Opravljena energetska diagnostika je tako natančnejša, zanesljivejša in daje več informacij kot GDV kamere starejšega tipa.

Po opravljenem slikanju avre klientu interpretiramo podatke in mu naknadno po elektronski pošti pošljemo lično izdelano poročilo v elektronski obliki z vsemi zajetimi podatki in grafičnimi prikazi stanja.


Za dodatne informacije ali prijavo na energetski pregled stanja organov, žlez z notranjim izločanjem in energetskih centrov oz. čaker s slikanjem avre s Kirlianovo GDV kamero izpolnite kontaktni obrazec, ali nas pokličite na telefonsko številko 031 472 981.