Koristi bioenergetskega zdravljenja

 
 

Možnosti bioenergetike so danes tako velike...

Marjan Ogorevc,
Bioterapevt, predavatelj, avtor knjig

Bioenergija ni invazivna in za razliko od medikamentov nima stranskih učinkov. Je čista, naravna, informirana in neuničljiva energija, ki vibrira z določeno frekvenco. Njeni učinki so po večini pozitivni in blagodejni, ne glede na stopnjo težave oz. bolezni. Pri vsaki bolezni - naj bo to nedolžen prehlad ali pa rakavo obolenje, je bolezen vedno zunanji, vidni odraz porušenega biopolja telesa - avre (slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero in energetsko diagnostiko psihosomatike z napravo Quantec® je možno opraviti tudi pri nas s predhodnim naročilom. Za več informacij o tem izpolnite kontaktni obrazec ali nas pokličite po telefonu). Z bioterapijo oz. usklajevanjem z naravno frekvenco torej uravnovešamo biopolje človeka: kjer je energije premalo, se jo doda, in odvzame, kjer je nakopičene preveč energije.
 

Telo zdravi samo sebe

Osnovno dejstvo je, da bioterapevt ne zdravi ničesar, pač pa le prevaja bioenergijo v klientovo biopolje, kjer se nato zgodijo procesi samozdravljenja. Če je klient mentalno odprt do terapije oz. ima dovolj močno osebno prepričanje o ozdravitvi, bo sam sprožil ustrezne reakcije lastnega telesa, ki bodo pridobljeno bioenergijo začele uglaševati s frekvenco zdravja. Več o moči vpliva osebnega jedrnega podzavestnega prepričanja poiščite na povezavi.
 

Zahodna (uradna) medicina in naravno zdravljenje

Znanost uporablja razum, t.j. logični, racionalni um, duhovnost pa poleg razuma uporablja tudi srce, t.j. intuitivni um. Racionalni um želi biti objektiven, intuitivni um je nujno subjektiven. Znanost priznava samo materialni del človeškega bitja, duhovnost pa opisuje večplastnost človeškega bitja: duhovno raven (ljubezen, volja in univerzalna inteligenca), psihično raven (mentalno in čustveno) ter fizično raven (pranično [energijsko-informacijsko] in materialno). Zahodna medicina obravnava človeka kot biokemični stroj, zdravilstvo pa predvsem kot zavestno in večplastno bitje, pri čemer je telo samo ena od plasti (tudi okolje je večplastno in zato lahko z različnih plasti vpliva na človeka).

Zahodna medicina izhaja iz materializma, zdravilstvo pa iz vitalizma. Materializem temelji na predpostavki, da je življenje nastalo po naključju, torej da nima globljega smisla in pomena. Vitalizem pa predpostavlja, da življenje ni naključje, ampak da je nastalo NA KLJUČ, torej da ima globji smisel in namen, ki ga lahko dosežemo z razvijanjem etičnih in duhovnih vrednot. Zahodna medicina obravnava bolezen kot naključje, zdravilstvo pa se zaveda, da ima bolezen namen - sporočilo za pacienta (npr. opozarja ga, da je skrenil s svoje poti in da je pozabil, čemu je namenjeno njegovo življenje; sporočilo je lahko namenjeno tudi širšemu krogu ljudi, ki so povezani s pacientom, npr. staršem, bližnjim sorodnikom itd.). To pa pomeni, da mora pacient sprejeti polno odgovornost za svojo bolezen in se aktivno vključiti v njeno odpravljanje. Pomoč zdravnika in/ali zdravilca je seveda potrebna in dobrodošla, vendar je to samo pomoč, opora, kažipot; korake k popolni ozdravitvi mora narediti vsak sam.
 

"Zdravnik oziroma zdravilec prevzemata odgovornost samo za skrbno in strokovno opravljeno pomoč, ne pa za izid zdravljenja, ki je vedno v največji meri odvisen od pacienta (in njegovih dejanj v preteklosti)."

                              prof. dr. Igor Kononenko, predstojnik Laboratorija za kognitivno modeliranje in član Katedre za umetno inteligenco na Fakulteti za računalništvo in informatiko.
 
Zahodna medicina obravnava bolezen kot napako v biokemičnem stroju, ki jo je treba odpraviti. Zdravilstvo išče globje vzroke za nastanek bolezni in pri tem upošteva več nivojev človekovega bitja. Ni dovolj, da odpravimo znake bolezni, saj je napaka v fizičnem telesu (lahko) samo posledica vzrokov z višjih nivojev. Zato je potrebno pri vsaki bolezni posvečati pozornost vsem nivojem in nikoli samo enemu. Pri tem velja, da so nivoji med seboj povezani in lahko terapevt preko enega nivoja vpliva na več nivojev hkrati. Vsak pacient je edinstven in neponovljiv, zato je lahko pri enakih simptomih za različne ljudi učinkovit popolnoma različen pristop k zdravljenju. Ker je človek večplastno bitje, je v okviru zdravilstva mnogo različnih pristopov k zdravljenju. Nekateri pristopi se posvečajo nekaterim nivojem bolj kot drugim, vendar se večina zaveda večplastnosti: akupresura, kiropraktika, osteopatija, refleksologija, shiatsu in ostale oblike masaže, zeliščarstvo, aromaterapija, razne diete, naturopatija, akupunktura, homeopatija, Bachove cvetne esence, dihalne in sprostitvene tehnike (joga), regresija, meditacija, biosinergija, bioenergija, reiki, kistaloterapija, aroma in barvna terapija, zdravljenje z zvokom, s plesom, s petjem, magnetna terapija, bioresonanca, radiestezija, Kirlianova GDV fotografija, iridologija, zdravljenje z molitvijo, jasnovidnost, astrologija itd.
 
Večino navedenih metod zdravljenja pri svojem delovanju uporablja nemški sistem Quantec® iz svoje baze podatkov, v kateri je preko 50.000 podatkovnih substanc. Energetska diagnostika s psihosomatiko se izvede na daljavo na osnovi klientove fotografije. Postopek je hiter in natančen. Klientu se po elektronski pošti pošlje Zdravilni list, ki ga Quantec® izdela na osnovi skeniranja njegovega morfološkega bipolja.
 
Vse več je tudi znanstvenih potrditev učinkovitosti nekaterih pristopov k zdravilstvu, največ na področju akupunkture, homeopatije, bioresonance, bioterapije, joge, meditacije itd. V zadnjih nekaj letih je bilo opravljeno več znanstvenih raziskav, ki potrjujejo vpliv molitve na daljavo (ekvivalentno bioterapiji na daljavo, kjer je pomembna namera zdravilca) na zdravje pacientov. Te raziskave so izključile možnost sugestije (oz. placeba) na enak način, kot to počno pri preverjanju novih zdravil. Rezultate so objavili v več člankih v vrhunskih medicinskih znanstvenih revijah. Rezultat teh raziskav dejansko pomeni, da zdravnik lahko namesto tablet predpiše pacientu, naj zdravilec "moli" za njegovo zdravje.

Človeštvo potrebuje povezavo (združitev) zahodne medicine in zdravilstva v integrativno, celostno medicino. Zdravnikom je treba vrniti znanje o duhovnih vidikih človeškega bitja in o smislu življenja, zdravilci pa potrebujejo dodatno izobraževanje iz osnov medicine, da bodo lahko učinkovito sodelovali z namenom pomagati pacientom odpravljati bolezen in vzroke zanjo ter jih spodbujati k večjemu zaupanju, pogumu, iskrenosti in vztrajnosti na njihovi duhovni poti, da bodo bolj ljubeči in bolj sočutni do vseh živih bitij ter bolj ponižni do narave in stvarstva.