Pogosta vprašanja o slikanju avre

 
 

Ni neumnih vprašanj, neumen je tisti, ki ne vpraša.

Pregovor

1. Kaj je slikanje avre?

Kirlianova GDV kamera omogoča hiter celostni energetski pregled telesa. Slikanje avre je del energetske diagnostike, ki se jo opravi s Kirlianovo GDV kamero, prvo in trenutno edino napravo na svetu, ki je zmožna prikazati človekovo energetsko stanje in ga objektivno ovrednotiti.

2. Zakaj je slikanje avre tako pomembno?

Za uspešno zdravljenje katerihkoli zdravstvenih težav ali bolezni je potrebno postaviti diagnozo oz. ugotoviti, kje so vzroki za težave. Tako delajo zdravniki uradne medicine, in takšen profesionalen pristop k zdravljenju se zahteva in pričakuje tudi pri komplementarnem zdravljenju, čeprav drži, da tukaj urejamo težave na avričnem oz. energetskem nivoju. To je namreč področje, ki ga zdravniki s svojimi preiskavami ne dosežejo, je pa nujno za celovito zdravljenje, če upoštevamo, da človek ni samo fizično bitje, pač pa tudi energetsko.

Kirlianova GDV kamera s slikanjem avre zmore pokazati na bolezen, ko je ta še na energetskem nivoju in se še ni toliko razvila, da bi jo lahko diagnosticirali zdravniki. Pomembnost čimprejšnjega začetka zdravljenja morebitnih bolezni priporoča tudi uradna medicina. Na osnovi slikanja avre s Kirlianovo GDV kamero v primeru energetskih neskladij torej lahko začnete zdraviti bolezen že, ko jo ne morejo zdravniki še niti odkriti! Včasih – še posebej pri tumorjih, lahko to pomeni tudi ločnico med preživetjem in smrtjo!

Slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero pa med drugim pove tudi, kje so klientovi psihosomatski vzroki za težave, kar je zelo pomembno odkriti, saj je to eden ključnih vidikov procesa ozdravljenja klienta. Že ruski zdravitelj Lazarev je opozarjal, da "človek v resnici ne more ozdraveti, dokler ne spremeni svoje celotne narave in svojega pogleda nase in svet, saj je v tem poglavitni vzrok njegove bolezni". Uradna medicina sicer bolj posega v človeko telo, zdravilci pa tudi v energijsko polje, kar utegne biti celo bolj škodljivo, če se bolnik hkrati s takšnim zdravljenjem ne skuša tudi izboljšati.

3. Kaj je to avra?

Avra je zelo subtilna energetska plast okoli človeka, ki varuje pred izgubo življenjske energije, pa tudi pred vdorom škodljivih energij v organizem ob normalnih razmerah. Te razmere zagotavljajo nemoteno gibanje v okolju s povprečno količino blagodejne in škodljive energije. Avro sestavlja sedem vidnih slojev različnih barv in petih nevidnih slojev, ki jih s "prostim očesom" lahko vidijo le ekstrasenzi. Vsak od sedmih vidnih slojev je energetsko povezan z ustreznim energetskim centrom ali čakro (izraz izhaja iz Indije) in ustrezno žlezo z notranjim izločanjem.

Avra ni torej le odsev fizičnega telesa, ampak je v biti fina energijska osnova oz. nekakšen kalup, ki omogoča nastanek in razvoj fizičnega telesa. Je nekakšna informacijska atmosfera fizičnega telesa, preko katere smo v neprestani komunikaciji oz. izmenjavi informacij z vsem, kar nas obkroža.

4. Kaj omogoča slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero?

Pregled in analiza avre vključuje vse telesne organe in žleze z notranjim izločanjem, vključno z hrbtenico in možganskim predelom. Ugotavlja se stanje na energetskem nivoju, vendar je ta neposredno povezan s fizičnim telesom. Kirlianova GDV kamera omogoča tudi pregled vseh energijskih centrov oz. čaker telesa in pokaže, ali je posamezna čakra blokirana oz. nepravilno delujoča.  Diagram delovanja energijskih centrov oz. čaker omogoča odličen vpogled v hipo oz. hiper stanja organizma in pove, ali so kje prisotni npr. vnetni procesi, degeneracija itd.

5. Kaj so čakre?

Čakre so energijski centri, t.i. "transformatorji" energije, ki naše telo povezujejo z univerzalno, kozmično energijo. V različnih kulturah to energijo različno imenujejo, kot Chi, prana, orgon itd. To kozmično energijo čakre vsrkajo, razdelijo na sestavine in pošljejo po človekovih energetskih kanalih ali nadijih v žleze z notranjim izločanjem, živčevje in kri.

Glavne čakre ležijo v sredini telesa, razporejene pa so od spodaj navzgor - od trtice do glave. Povezane so z živčnimi centri ob hrbtenjači in vplivajo na zdravje telesa in duha. Vsaka od sedmih čaker napaja pomembne organe v fizičnem telesu in je povezana z njej ustreznimi organi, žlezami in živčnimi spleti.Čakre so pravzaprav stožčasti vrtinci, ki se zelo hitro vrtijo in presnavljajo energijo, barve čaker pa so povezane s frekvenco energije, ki jo čakra presnavlja pri določeni hitrosti.

Glavnih čaker ali energetskih centrov je dvanajst. Prva in sedma čakra sta enojni, druga, tretja, četrta, peta in šesta pa so dvojne (sprejemna in oddajna). Pogoji za pravilno delovanje so, da se čakre vrtijo v pravo smer, da so odprte in neblokirane, t.j. energetsko pretočne. Več energije kot se pretaka skozi čakre, bolj je človek zdrav.

Če čakra ne more presnavljati energije pravimo, da je blokirana. Tok energije je prešibek in posamezni deli telesa, ki jih določena čakra oskrbuje nimajo več ustrezne preskrbe z energijo, zato postopoma nastanejo okvare in motnje, ki jih zaznamo kot bolezen ali različne motnje na psihični ali fizični ravni človekovega bivanja. Stranske čakre so v vseh sklepih. Več o vrstah čaker, njihovem delovanju, vplivu na organe in posledicah blokiranosti, si v meniju čakre.

 

Energetski pregled stanja s slikanjem avre

Pri nas slikanje avre izvajamo z najnovejšo, originalno Kirlianovo GDV kamero dr. Korotkova, in uporabljamo najnovejšo programsko opremo GDV 2012, ki ima izboljšan algoritem za preračunavanje in dodanih precej več organov, za katere sistem ugotavlja energetska neskladja. Opravljena energetska diagnostika je tako natančnejša, zanesljivejša in daje več informacij kot GDV kamere starejšega tipa.

Po opravljenem slikanju avre klientu interpretiramo podatke in mu naknadno po elektronski pošti pošljemo lično izdelano poročilo v elektronski obliki z vsemi zajetimi podatki in grafičnimi prikazi stanja.
 

6. Komu priporočate energetski pregled s slikanjem avre?

Pregled avre se priporoča vsem, ki imajo zdravstvene težave, pa tudi tistim, ki želijo preveriti stanje svojega organizma.

7. Ali je slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero priznana metoda v svetu?

Da. Slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero se danes uporablja po vsem svetu, v Rusiji, od koder naprava izhaja, pa jo uporabljajo celo v uradni medicini in je uradno priznana metoda diagosticiranja, saj so nedvomno znanstveno dokazali, da se v avričnem energijskem polju človeka pojavi energijska deformacija prej (ponavadi 2-3 mesece v naprej), kot pa se odrazi na fizičnem telesu, in da je naše zdravje odvisno od našega razmišljanja in čustvovanja. Kot zanimivost povejmo, da je pri človeku, obolelem za rakom, Kirlianova GDV kamera zaznala identično avrično deformacijo kot pri človeku, ki raka sicer (še) nima, a o njem veliko razmišlja in se ga boji.

8. Ali je slikanje avre nevarno oz. škodljivo?

Ne, saj gre pri Kirilanovi GDV kameri le za zajem energije, ki gre okrog prstov, saj vemo, da imamo na koncu prstov živčne končiče in energetske meridiane, ki oddajo signale. Slikamo torej blazinice prstov na roki, iz katerih programska oprema sestavi celotno energijsko polje človeka - avro. Ko zaženemo slikanje, se v kameri sproži foton, iz prsta pa se odbije elektron iz energijskega polja okoli prsta. Na ta način dobimo žarčenje okrog prsta.

Pri slikanju korone prstov torej dobimo fotografijo, ki ustreza slikanju visokofrekvenčnega polja okoli človeka, kjer pride do ionizacije plina in nastanka svetlobe. Tu gre za objektivno metodo, pri kateri potuje informacija, zajeta s kamero, v računalnik, kjer sofisticirana programska oprema sestavi sliko avre človeka in ponudi vse informacije o delovanju organov, žlez z notranjim izločanjem in stanju energetskih centrov oz. čaker. Gre torej samo za izpostavitev visoko napetostni energiji, pri čemer ni nikakršne nevarnosti, da bi na primer prišlo do tresenja, negativnih vplivov sevanja, kot jih poznamo pri rentgenskem slikanju ipd., saj gre tu le za stimulus, ki omogoči odcepitev fotona, kar pomeni, da v prstu povzročimo mikro cirkulacijo, kar je samo dobro, pozitivno.

Kamera objektivno meri fizikalne spremembe, ki so bile narejene, človek pa avro lahko zaznava z višječutnimi zaznavami oz. jasnovidnostjo, ki je seveda subjektivna in kot taka ne more ponuditi pravega stanja, saj bo skoraj vsak ekstrasenz polja zaznaval drugače in jih drugače tudi opisoval. Pri Kirlianovi GDV kameri do česa takšnega ne more priti, saj je narejena po vedno enakih standardih, ki tudi vedno pokažejo enake rezultate. Pri Kirlianovi GDV kameri ne gre več za klasično slikanje avre, pač pa temelji na računalniški tehniki, ki zazna avro vsakega prsta posebej, na njihovi osnovi pa po načelih holizma računalniško izriše avro celega telesa.

9. Ali je slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero nadomestilo za obisk pri zdravniku?

Ne, slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero je komplementarna vsem ostalim medicinskim in "alternativnim" diagnostičnim metodam ter jih dopolnjuje, NE pa tudi nadomešča! Samo uradna medicina lahko z diagnozo potrdi zdravstveno stanje človeka in določi nadaljne zdravljenje pacienta.

10. Ali lahko s slikanjem avre ugotovite diagnozo mojih zdravstvenih težav?

Ne, s Kirlianovo kamero torej NE postavljamo nobenih diagnoz klientovega zdravstvenega stanja, pač pa preverimo njegovo energijsko stanje. Tudi nadaljnje zdravljenje poteka v smislu komplementarne oz. alternativne medicine, ki NE nadomešča zdravljenja uradne medicine, ga pa lahko smiselno in tvorno dopolnjuje.

11. Ali se lahko na slikanje avre prijavijo tudi otroci?

Da, ne glede na starost, pri čemer morajo nepolnoletne osebe prijaviti starši ali zakoniti zastopniki.

Da bi bila lahko terapija še uspešnejša, svetujemo predhodni energetski pregled stanja organov, žlez z notranjim izločanjem in energetskih centrov oz. čaker, ki se ga opravi z objektivno in priznano metodo slikanja avre s Kirlianovo GDV kamero, ki je za klienta popolnoma neškodljiva in neizvazivna. Postopek je hiter in natančen. Klientu se naknadno po elektronski pošti pošlje tudi poročilo slikanja avre.
 

12. Kako se je potrebno pripraviti na slikanje avre?

Ni potrebna nikakršna posebna priprava. Pomembno pa je, da ima klient primerno ostrižene nohte na prstih rok, saj dolgi nohti (velja predvsem za ženske) ovirajo normalen zajem podatkov. Slikanje avre lahko še izvedemo, če manjka prva in druga falanga oz. členek prsta, prav tako, če človeku manjkajo posamezni prsti. V tem primeru slikamo prst na drugi roki. Če na primer človeku manjka sredinec na desni roki, potem na mestu, kjer je sredinec desne roke, poslikamo sredinec leve roke. Bistveno je seveda, da poslikamo vse prste. Če je kdo invalid brez dlani oz. prstov, torej, da nima niti ene roke s prsti, slikanje avre žal ni mogoče izvesti – vsaj ne s Kirlianovo GDV kamero.

13. Kaj se lahko občuti med samim postopkom slikanja avre?

Popolnoma nič. Gre za nekonkaktno slikanje koron prstov na rokah, ki je povsem neboleče in brez kakršnihkoli občutkov, ki bi jih čutil klient.

 

Jamčimo izboljšanje stanja ali pa Vam vrnemo denar!

Prvi in zaenkrat edini v Sloveniji ponujamo jamstvo na izboljšanje stanja pri zdravljenju v našem sistemu celostnega komplementarnega zdravljenja z vračilom denarja. Sistemsko zdravljenje™ vključuje pakete Basic, Advanced in Master, ki vsak zase k delu na klientu progresivno dodajajo preverjene metode zdravljenja na eteričnem (fizičnem), astralnem (čustvenem), mentalnem in duhovnem nivoju, zato ponujajo optimiziran nabor različnih komplementarnih storitev ter za klienta predstavljajo najboljše razmerje med stroški in doseženimi rezultati. Pri nas torej plačate rezultate in nič drugega. V primeru, da pri komplementarnem zdravljenju ne bomo dosegli izboljšanja stanja, Vam vrnemo denar! Več o jamstvu izboljšanja stanja z vračilom denarja poiščite v splošnih pogojih in podrobnejšem opisu posameznih paketov.


14. Koliko stane slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero?

Za informacije glede stroška slikanja avre s Kirlianovo GDV kamero in druga vprašanja ter prijavo, izpolnite kontaktni obrazec, ali nas pokličite po telefonu na številko 031 472 981.