Pogosta vprašanja o bioterapiji

 
 

Ni neumnih vprašanj, neumen je tisti, ki ne vpraša.

Pregovor

1. Kaj je zdravljenje z bioenergijo?

Zdravljenje z bioenergijo je celovit proces ozaveščanja lastnega telesa. Klient in bioterapevt sta v dogovornem odnosu. Gre za dogovorni odnos dveh polaritet, plusa in minusa.

Bioterapija je uporaba naravnih energetskih procesov in zakonov za prebujanje lastnega telesnega obrambnega imunskega sistema, ki je zaradi neharmoničnega načina življenja oslabel ali popolnoma prenehal delovati. Telo se navsezadnje pozdravi samo, bioterapevt pa predstavlja medij za bioenergijo, ki v telesu klienta sproži proces samozdravljenja.

2. Ali je zdravljenje z bioenergijo priznana metoda v svetu?

Da. Bioenergijsko/energetsko terapijo se danes uporablja po vsem svetu, imenuje pa se tudi vibracijska t.j. energetska medicina.

Energetske terapije se je možno naučiti, zato se učenje le-te izvaja na različnih akademijah skozi neodvisno ali klasično medicino (obstajajo visoke šole za integralno t.j. holistično medicino). Bioenergijska praksa je najstarejši način zdravljenja in je pod različnimi imeni poznan v vseh kulturah. Topel človeški dotik je zdravilen!

Energetski pregled stanja s slikanjem avre

Pri nas slikanje avre izvajamo z najnovejšo, originalno Kirlianovo GDV kamero dr. Korotkova, in uporabljamo najnovejšo programsko opremo GDV 2012, ki ima izboljšan algoritem za preračunavanje in dodanih precej več organov, za katere sistem ugotavlja energetska neskladja. Opravljena energetska diagnostika je tako natančnejša, zanesljivejša in daje več informacij kot GDV kamere starejšega tipa.

Po opravljenem slikanju avre klientu interpretiramo podatke in mu naknadno po elektronski pošti pošljemo lično izdelano poročilo v elektronski obliki z vsemi zajetimi podatki in grafičnimi prikazi stanja.
 

3. Ali je bioenergijska terapija škodljiva?

Ne, naravni energetski procesi sami po sebi niso škodljivi. Škodljive ali zdravilne jih delajo določene okoliščine, kot je to v primeru t.i. škodljivih sevanj, ki se jih odkriva radiestezijsko, in dokazano škodljivo vplivajo na zdravje ljudi, vendar to ne velja za terapijo z bioenergijo, ki je povsem naraven proces vplivanja na imunski sistem organizma.

Na proces zdravljenja pa zelo vpliva tudi sam klient, na kar je opozarjal že znani ruski zdravitelj Lazarev, ki je dejal, da "človek v resnici ne more ozdraveti, dokler ne spremeni svoje celotne narave in svojega pogleda nase in svet, saj je v tem poglavitni vzrok njegove bolezni. Uradna medicina sicer bolj posega v človeko telo, zdravilci pa tudi v enegijsko polje, kar utegne biti celo bolj škodljivo, če se bolnik hkrati s takšnim zdravljenjem ne skuša tudi izboljšati."

Govorimo torej o psihosomatiki, ki je v več kot 80% eden od vzrokov za nastanek bolezni. S sistemom Quantec® lahko na osnovi unikatne analize klientovega bipolja odkrijemo psihosomatske vzroke, ki so privedli do zdravstvenih težav, in jih nato z nevrolingvističnim programiranjem začnemo spreminjati.

4. Ali je bioterapija nadomestilo za zdravljenje pri zdravniku?

Ne, bioenergija je komplementarna vsem ostalim medicinskim in "alternativnim" terapijskim oblikam zdravljenja ter jih dopolnjuje, čeprav je v mnogih primerih veliko bolj uspešna in učinkovita. Po zaključku terapevtskega cikla ne smete prenehati jemati zdravil, ki Vam jih je predpisal zdravnik. Samo uradna medicina lahko z diagnozo potrdi izboljšanje in določi nadaljne zdravljenje pacienta, ali pa ga prekine, v kolikor le-to ni več potrebno. 

5. Ali je jasnovidna diagnoza sestavni del bioterapije?

Ne, v našem sistemu zdravljenja ne postavljamo nobene "jasnovidne" diagnoze boleznim, ki jih ima klient. Klient na obravnavo pride za tem, ko je opravil vse preglede pri svojem zdravniku ali specialistu. Tudi izboljšanje zdravstvenega stanja ali popolna ozdravitev se ugotavlja in potrdi z izvidi uradne medicine.

Razloga, da ne postavljamo diagnoze na osnovi "jasnovidnosti" ali drugih zaznav, sta vsaj dva:

- prvič, dejstvo je, da je naravno diagnosticiranje z "jasnovidnostjo" ali kakšno drugo metodo prepoznave zdravstvenega stanja, za klienta videti morda fascinantno, ko lahko nekdo "ugane" oz. določi njegove zdravstvene težave kljub temu, da o njem ne ve ničesar, vendar pa je takšno početje za bioterapevta zelo škodljivo, zato se na takšen način ne povezujemo energetsko s klienti;

- drugič, še tako dober "jasnovidec" ne more tako natančno določiti energetskega neravnovesja klienta kot to zmore na primer slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero ali Quantec®, ki je leta 2010 tudi prejel zlato medaljo za inovacijo na področju medicinskega razvoja, prav gotovo pa ne more povedati kje so klientovi psihosomatski vzroki za njegove zdravstvene težave. In četudi bi lahko kdo naredil tudi to, pa v nobenem primeru ne more klientu z psiho-energijsko podporo pomagati spreminjati teh nezaželenih vzorcev in jih nadomestiti s tistimi, ki ga bodo zopet privedli v ravnovesje. Quantec® vse to zmore, zato za energetsko diagnostiko in psiho-energijsko podporo uporabljamo ta napredna tehnološka sistema.

6. Zakaj se terapija izvaja individualno in ne skupinsko?

Skupinska terapija ima določene prednosti, ki so vezane ne večjo medsebojno prepoznavo izboljšanja tekom same terapije in izmenjavo izkušenj, vendar pa smo se za individualno delo odločili zaradi treh razlogov:

1. obstaja določeno število ljudi, ki jim takšen način dela zaradi različnih vzrokov ustreza bolj kot obiskovanje skupinskih terapij. V to skupino sodijo predvsem resno bolani ljudje, ki jim bioterapija v udobju lastnega doma ali individualno na naši lokaciji pomeni zelo veliko;

2. pri individualnem delu se lahko klientu posvetimo veliko bolj celostno, kot pa bi bilo to možno pri skupinski obravnavi, kjer imajo nekateri klienti občutek, da so zgolj "številke", ki se vrstijo na terapijo kot po tekočem traku. Podoben občutek dobijo že pri svojem zdravniku, ker pa vemo, da je naravno zdraviteljstvo vezano predvsem na spreminjanje človeka na osebnostnem nivoju, je usmerjen pogovor nujna sestavina takšnega zdravljenja. Ker bioterapije ni potrebno izvajati v tišini, lahko ta čas izkoristimo za dodaten ciljno usmerjen pogovor s klientom, ki mu lahko še dodatno pomaga pri procesu zdravljenja;

3. tudi pri individualnem delu se samodejno množijo energetski potenciali, saj je terapevt kot leča, ki zbira in usmerja svetlobo v neko točko. Energija prostora se odziva na namero, ki jo oddajamo v prostor. Tako se zdravilne energije zadržujejo tudi v domu klienta in ne le v prostoru, v katerem se izvajajo skupinske terapije, kar je zanj precej bolj koristno in ima še boljši dolgoročen učinek.

7. Ali se lahko na terapijo prijavijo tudi otroci?

Da, ne glede na starost, pri čemer morajo nepolnoletne osebe prijaviti starši ali zakoniti zastopniki.

8. Ali izvajate bioterapijo tudi na živalih?

Bioterapija se lahko izvaja tudi na malih živalih, t.j. psih, mačkah itd. Še več - zelo učinkovita je, saj so tudi male živali energetska bitja in delujejo po enakih mehanizmih kot ljudje. Seveda se lahko bioterapija izvaja na vseh živalih, tudi kravah, konjih itd.

9. Kako se je potrebno pripraviti na bioterapijo?

Ni potrebna nikakršna posebna priprava. Tekom 4-dnevnega terapevtskega cikla si je treba vzeti dovolj časa in odložiti obveznosti, kolikor je to mogoče. Nemir, ki bi ga vnašali v terapijo, ker bi se Vam mudilo ali nesproščenost, ne ustvarja ugodnih pogojev za delo. Bioterapevta se med delom ne priganja, ker terapija zahteva svoj čas za izvedbo.

Dodatno je priporočljivo premisliti tudi o energetski diagnostiki, ki med drugim pove tudi, kje so klientovi psihosomatski vzroki za težave, kar je zelo pomembno odkriti, saj je to eden ključnih vidikov procesa ozdravljenja klienta. Že ruski zdravitelj Lazarev je opozarjal, da "človek v resnici ne more ozdraveti, dokler ne spremeni svoje celotne narave in svojega pogleda nase in svet, saj je v tem poglavitni vzrok njegove bolezni". Uradna medicina sicer bolj posega v človeko telo, zdravilci pa tudi v energijsko polje, kar utegne biti celo bolj škodljivo, če se bolnik hkrati s takšnim zdravljenjem ne skuša tudi izboljšati.

Da bi bila lahko terapija še uspešnejša, svetujemo predhodni energetski pregled stanja organov, žlez z notranjim izločanjem in energetskih centrov oz. čaker, ki se ga opravi z objektivno in priznano metodo slikanja avre s Kirlianovo GDV kamero, ki je za klienta popolnoma neškodljiva in neizvazivna. Postopek je hiter in natančen. Klientu se naknadno po elektronski pošti pošlje tudi poročilo slikanja avre.
 

10. Kaj se lahko občuti med samo terapijo?

Odvisno od posameznika so lahko reakcije zelo burne ali skoraj nikakršne. Večina klientov občuti povečano toploto, "mravljince" oz. gomazenje in občutek "elektrike", hlad, pritisk, trenutno olajšanje, pa tudi utrujenost in zaspanost, nenadzorovan smeh ali jok, vrtoglavico ipd. V kolikor klient med terapijo ne občuti ničesar, to ni merilo učinkovitosti terapije, ker je vsak človek edinstven in v skladu s tem tudi reagira.

11. Kdaj se lahko občutijo prvi objektivni rezultati?

Odvisno od bolezni za katero se izvaja terapija, se lahko v roku od 2 do 3 tednov pričakujejo objektivni rezultati na osnovi ponovnega slikanja avre s Kirlianovo GDV kamero ali subjektivnega občutka izboljšanja klienta. V nekaterih primerih se lahko v prvih dneh simptomi celo povečajo ali se pojavi nenadno poslabšanje stanja, ki pa je samo posledica močne reakcije telesa na povečano delovanje obnovljenega imunskega sistema. Občasno se zgodi, da klient med štiridnevnim ciklom terapij ne čuti nikakršnega izboljšanja stanja, kar je lahko povsem normalen potek zdravljenja, ki v naslednjih tednih prinese vidne rezultate.

Bioterapijo lahko primerjamo s "polnjenjem", ne z neposrednim zdravljenjem. Že prej smo povedali, da telo navsezadnje zdravi samo sebe, bioterapevt pa kot medij le posreduje zdravilno energijo v biopolje klienta, v katerem se potem začnejo odvijati zdravilni procesi. Torej v mnogih primerih štiridnevni cikel terapije pomeni "polnjenje" klientovega biopolja z zdravilno energijo, pravi procesi zdravljenja pa se začnejo odvijati za tem, ko se terapevtski cikel že zaključi. Najslabše kar se lahko zgodi je, da klient zaradi tozadevne neučinkovitosti terapije v prvih nekaj dneh, izgubi "vero" v ozdravljenje in z miselnimi blokadami začne ovirati nadaljni proces zdravljenja, ki bi se zgodil pozneje sam od sebe.

Rezultati terapije pa so odvisni tudi od mnogih drugih faktorjev, kot so mentalna usmerjenost klienta, ki je ključna pri zdravljenju, delo na reprogramiranju psihosomatskih vzorcev, ki so vzrok za zdravstvene težave klienta, prisotnost škodljivih sevanj zemeljskega in tehničnega izvora itd. Zdravljenje je kompleksen proces, ki ga je nemogoče zvesti na imenovalec ene same metode ali pristopa k zdravljenju. Tako kot je nastanek bolezni pogojen z različnimi vzroki, je tudi zdravljenje rezultat prevzemanja različnih ukrepov in metod, ki naposled lahko povrnejo zdravje klientu.

12. Zakaj je za konkretne rezultate potreben čas, ko pa se v medijih včasih bere o t.i. "hipnih ozdravitvah"...

Naravno je, da si bolnik želi čimprejšnje ozdravitve, vendar pa se mora ob tem zavedati, da bolezen ni prišla čez noč, zato prav tako ne more pričakovati takojšnje ozdravitve. Čudeži žal ne obstajajo in če je kje brati ali slišati o t.i. "čudežnih" ozdravitvah, tega žal ne gre pripisovati "čudežni" metodi zdravljenja, pač pa dejstvu, da se občasno pri kakšnem bolniku "poklopijo" različni ugodni faktorji, ki vplivajo na hipno izboljšanje stanja, ki ga opazovalec zlahka zamenja za "čudežnega"! Tu žal ni bližnjic, kar je tudi logično, če upoštevamo, da je življenje z boleznijo pot skozi krizo in s tem tudi premagovanja krize. Skozi bolezen se transformirajo močne duhovne energije, kar pomeni, da nas bolezen vodi h kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju.

13. Ali se terapija lahko ponovi?

Po dogovoru in v skladu z drugimi oblikami zdravljenja uradne medicine, je potrebno v večini primerov za optimalne rezultate narediti vsaj dva terapevtska cikla 4 (štirih) dni z vmesnim enomesečnim premorom. Pri nekaterih zdravstvenih težavah, kot so na primer alergije, bolečinska stanja in podobno, ponovitev terapije ni potrebna. Pri nekaterih boleznih (npr. pri gangreni) se izvaja terapija nepretrgoma 20 dni, ali pa se pri nekaterih hujših boleznih izvajajo terapevtski cikli dlje časa. Pri rakavih obolenjih se terapija na začetku strogo izvaja na vsake 3 tedne, pozneje, ko zdravljenje že napreduje, pa se v skladu s stopnjo izboljšanja, terapevtski cikli začnejo redčiti, dokler ne dosežemo stanja, pri katerem izvajamo bioterapijo samo še preventivno dvakrat na leto za utrjevanje imunskega sistema in energetsko uravnavanje biopolja.

14. Kolikokrat je potrebno ponavljati terapijo za vidnejše izboljšanje na fizičnem nivoju?

Kot rečeno se komplementarno zdravljenje izvaja na energetskem nivoju in se izboljšanje stanja tudi najprej ugotavlja na energetskem eteričnem telesu - dvojniku fizičnega telesa, na katerega se pozneje povedejo učinki zdravljenja, ki jih klient zazna kot izboljšanje fizičnega stanja oz. izzvenenje fizičnih simptomov bolezni. Pri nekaterih klientih je za vidno izboljšanje stanja dovolj že en cikel štirih (4) dni, pri drugih pa je bolezen tako trdovratna, da je potrebno morda izvajati terapije dlje časa. Običajno pa je potrebno vendarle izvesti vsaj dva (2) cikla po štiri (4) dni.

"Število terapij je odvisno od težave in dolžine njenega trajanja. Ob akutnem stanju včasih zadostuje že ena terapija, medtem ko je za kronične bolezni običajno potrebnih od 10 do 15 terapij. Za nekatera degenerativna stanja je potrebnih mnogo več terapij v daljšem časovnem obdobju. Poleg tega so priporočljive tudi spremembe prehranjevanja, telesne vaje, različne tehnike sproščanja."

                                                                                                    Ljiljana Stefanović, mag. kitajske trad. med.

 

15. Zakaj se med kemoterapijo bioterapije ne izvaja?

Zato, ker se ti dve terapiji izključujeta. Med tem, ko kemoterapija slabi imunski sistem, ga bioterapija vrača v normalno naravno stanje. Bioterapija se lahko izvaja v odmoru med dvema kemoterapijama, s čimer se nevtralizirajo škodljive posledice kemoterapije, in se dela na primarni težavi.

16. Ali zagotavljate uspeh pri zdravljenju z bioenergijo?

Smo prvi in zaenkrat edini v Sloveniji, ki zagotavljamo izboljšanje stanja s 100% vračilom denarja (odvisno od izbranega paketa sistemskega zdravljenja). V kolikor ne bomo dosegli izboljšanja stanja, objektivno dokazanega s kontrolnim slikanjem avre s Kirlianovo GDV kamero, Vam vrnemo denar. Pri nas plačate samo rezultate in nič drugega.

Seveda je potrebno upoštevati, da se pri bioterapiji lahko zgodijo ozdravljenja vseh vrst, vendar bioterapija ni zdravljenje v klasičnem pomenu besede, kot ga razumemo v konotaciji z zdravljenjem uradne medicine. Zdravljenje z bioterapijo je proces, ki deluje večplastno (na umskem, čustvenem, duhovnem in telesnem področju) ter na način, ki je v danem trenutku za posameznika najprimernejši. O tem ne odločata ne klient, ne bioterapevt. Prav zato bioterapevt ne obravnava specifičnih zdravstvenih problemov v smislu zdravljenja simpomatike, niti ne daje obljub ali zagotovil po odpravi le-teh. Teh ne daje niti uradna medicina, pa jih zdravi neposredno!

Bioterapevt ni tisti, ki zdravi: je zgolj katalizator, katerega naloga je povezati klienta v proces zdravljenja, v katerem odločitev o tem, kakšno bo to zdravljenje, sprejme klient sam. Povedano drugače, naloga bioterapevta je odpreti vrata, odgovornost klienta pa je, da ima pogum in voljo stopiti skoznje. Iz izkušenj sicer vemo, da je lahko bioterapija izjemno učinkovita pri odpravljanju najrazličnejših bolezni in zdravstvenih težav, saj nas podpre tam, kjer je za nas v danem trenutku najbolj primerno in na način, ki je v naše največje dobro, da postanemo bolj celostni in zaživimo svoj namen. Vendar ne nadomešča pristopov uradne medicine.

Odgovornost vsakega posameznika je zato, da še naprej sledi zdravniškim navodilom za zdravljenje in zdravniško oskrbo, ki mu jih je predpisal njegov zdravnik.


17. Moje energetsko stanje se je vidno izboljšalo, kar je pokazalo tudi kontrolno slikanje avre s Kirlianovo GDV kamero, jaz pa še vedno ne čutim nobenih bistvenih izboljšav svojega zdravstvenega stanja. Kako to?

Komplementarno zdravljenje se, za razliko od uradnega medicinskega, (med drugim) osredotoča na energetski nivo človeka (eterično avrično telo) z nalogo, da klienta ponovno pripelje v energetsko ravnovesje, saj brez tega ravnovesja na dolgi rok sploh ni možno pričakovati ozdravljenja niti na fizičnem nivoju. Res da se izboljšanje stanja na energetskem nivoju mora sčasoma prevesti tudi na fizični nivo, kar klient lahko opazi skozi zmanjšanje ali popolno izginotje simptomov svoje bolezni, vendar je največkrat za to potreben čas, na kar nekateri klienti v svoji nepotrpežljivosti in prevelikih pričakovanjih pogostokrat pozabijo, lahko pa se celo zgodi, da do tega fizičnega izboljšanja ne pride kljub temu, da se je energetski nivo klienta občutno izboljšal. Za to obstaja več razlogov, eden od njih pa je tudi ta, da morda klient še ni izpolnil vseh "pogojev", ki so potrebni za tako spremembo, saj največkrat v osnovi zbolimo zato, da bi se začeli ukvarjati sami s seboj skozi procese osebne rasti in notranje transformacije, mnogi klienti pa na ta ključen korak v procesu zdravljenja preprosto pozabijo, in se osredotočijo zgolj za zdravljenje simptomov svoje bolezni, kot pri zdravniku. Kot rečeno, se uradna medicina loteva zdravljenja fizičnih simptomov, kar lahko pripelje do precej hitrejšega izboljšanja stanja navzven, komplementarna medicina pa se ukvarja predvsem tudi z vzroki za nastale težave, zato je takšno zdravljenje ponavadi precej daljše, zahteva pa tudi aktivno sodelovanje klienta

18. Zakaj je v sklopu jamstva na izboljšanje stanja z vračilom denarja, potrebno izbrati enega od paketov sistemskega zdravljenja?

Razumljivo je, da je za izboljšanje stanja, za katerega jamčimo in ga dokažemo oz. preverimo z objektivno metodo slikanja avre s Kirlianovo GDV kamero, potrebno izvesti terapijo v določenem obsegu in na način, na katerega lahko klienta privedemo do izboljšanja, za katerega jamčimo. Pri osnovnem paketu sistemskega zdravljenja Basic je postavljen minimalen obseg terapevtske obravnave, ki lahko pripelje do izboljšanja stanja, vsaj nadaljnji paket pa te možnosti še dodatno zvišuje. Seveda lahko klient izbere tudi posamezne storitve komplementarnega zdravljenja, ki jih ponujamo, vendar v tem primeru ne more uveljavljati jamstva na izboljšanje stanja z vračilom denarja.

19. Zakaj je postavljena različna višina vračila denarja v primeru nedoseženega izboljšanja stanja?

Kot že povedano, vsak od treh paketov v sklopu sistemskega zdravljenja zagotavlja določen odstotek možnosti za izboljšanje stanja. Ker je pri paketu Sistemsko zdravljenjeTM Basic ta možnost najmanjša, je tudi višina vračila denarja v primeru nedoseženega izboljšanja stanja 50-odstotna, pri paketu Sistemsko zdravljenjeTM Advanced že 75-odstotna, pri najbolj obsežnem paketu Sistemsko zdravljenjeTM Master pa 100-odstotna, saj je to paket, ki vključuje tak nabor storitev komplenetarnega zdravljenja, da smo pripravljeni prevzeti nase celotno tveganje klienta, saj smo prepričani, da bomo zagotovo dosegli izboljšanje stanja, za katerega jamčimo.

20. Zakaj naj bi izbral enega od paketov sistemskega zdravljenja?

Zato, ker vsak od paketov sistemskega zdravljenja vključuje finančnim zmožnostim klienta prilagojene storitve komplementarnega zdravljenja, ki zagotavljajo optimalne rezultate, za katere ponujamo tudi jamstvo izboljšanja stanja z vračilom denarja. Če lačni pridete v gostilno, se boste verjetno najedli le v primeru naročila kosila, pri čemer ne bo dovolj, če boste pojedli le juho, glavno jed pa preskočili. Tudi pri komplementarnem zdravljenju je za vidne uspehe potrebno kombinirati različne pristope in metode, ti pa so v našem sistemu zdravljenja optimalno zbrani v treh različnih paketih, med katerimi lahko izbira klient. Prav tako je cena paketnega naročila storitev za kar 20% nižja od cene posameznih alternativnih storitev, ki jih ponujamo. V primeru takšnega zdravljenja bo uspeh veliko večji, klient pa se tudi povsem razbremeni tveganja, saj v tem primeru jamčimo izboljšanje stanja z vračilom denarja.

Jamčimo izboljšanje stanja ali pa Vam vrnemo denar!

Prvi in zaenkrat edini v Sloveniji ponujamo jamstvo na izboljšanje stanja pri zdravljenju v našem sistemu celostnega komplementarnega zdravljenja z vračilom denarja. Sistemsko zdravljenje™ vključuje pakete Basic, Advanced in Master, ki vsak zase k delu na klientu progresivno dodajajo preverjene metode zdravljenja na eteričnem (fizičnem), astralnem (čustvenem), mentalnem in duhovnem nivoju, zato ponujajo optimiziran nabor različnih komplementarnih storitev ter za klienta predstavljajo najboljše razmerje med stroški in doseženimi rezultati. Pri nas torej plačate rezultate in nič drugega. V primeru, da pri komplementarnem zdravljenju ne bomo dosegli izboljšanja stanja, Vam vrnemo denar! Več o jamstvu izboljšanja stanja z vračilom denarja poiščite v splošnih pogojih in podrobnejšem opisu posameznih paketov.


21. Koliko stane bioterapija?

Za informacije glede višine izmenjave za bioterapijo in druga vprašanja, izpolnite kontaktni obrazec, ali nas pokličite po telefonu na številko 031 472 981.