Tesla metamorfoza™ svetlobnega telesa

 
 

Ta energija je zanesljivo najučinkovitejša in najmočnejša na tem planetu, ki se trenutno uporablja...

Bogdan Zepan,
mojster Usui Do reikija in Ai Zenrei

Tesla metamorfoza™ svetlobnega telesa je zelo natančen proces, s katerim se aktivirajo energetski tokovi (aksiatonalne linije) in centri (čakre) v človeškem telesu, ki ga ponovno privedejo v popolno ravnovesje svetlobe. Ta proces omogoča rekonstrukcijo originalnih 12-ih verig DNK in ponovno vzpostavlja resonanco frekvence DNK človeka z DNK zemlje in Vesolja. S tem postopkom se povečajo človekovi potenciali in dvigne nivo energetske zavesti človeka na višjo stopnjo.
 

"Do sedaj še nisem naletel na – za človeka bolj koristno energijo, kot je... Tesla metamorfoza. Ta energija je zanesljivo najučinkovitejša in najmočnejša na tem planetu, ki se trenutno uporablja..."

                                                                                          Bogdan Zepan, mojster Usui Do reikija in Ai Zenrei
 

Verige in strune

S Tesla metamorfozo™ ne izvajamo le zdravljenja, pač pa veliko več. Dobesedno povezujemo verige deoksiribonukleinske kisline, DNK oz. DNA. Deoksiribonukleinska kislina (DNK oziroma DNA) je dolga molekula, ki je nosilka genetske informacije v vseh živih organizmih (z izjemo nekaterih virusov, ki imajo genetsko informacijo shranjeno v obliki molekule RNK). DNK skupaj z RNK spada med nukleinske (jedrne) kisline.

DNK je nerazvejan polimer, katerega osnovna enota je nukleotid. Nukleotid v DNK je sestavljen iz sladkorja (deoksiriboza), dušikove baze (adenin, citozin, gvanin in timin) in fosfatne skupine. Štirje različni nukleotidi (glede na dušikovo bazo, ki je prisotna) tvorijo genetsko abecedo življenja na zemlji. Zaporedje nukleotidov pa, podobno kot zaporedje črk v besedi, določa pomen genetske informacije. V vseh živih organizmih (z izjemo nekaterih virusov) se DNA nahaja v obliki dvojne vijačnice, pri čemer se dve verigi DNK ovijeta druga okrog druge. Zadeva izgleda podobna zaviti lestvi. Pri tem se dušikove baze nahajajo znotraj vijačnice in se medsebojno parijo. Adenin se vedno pari s timinom in citozin vedno z gvaninom (Watson-Crickovo pravilo baznih parov).

DNK se pri evkariontih nahaja v celičnem jedru, ki je posebna struktura znotraj celice, obdana z lastno membrano. Znotraj jedra je DNK v obliki kromatina, ki tekom celične delitve postane viden kot kromosomi. Nasprotno se pri prokariontih DNK nahaja prosto v citoplazmi, v regiji, ki se imenuje nukleoid in je večinoma krožna molekula (nima prostih koncev).

V DNK se nahajajo vsi kontrolni mehanizmi, ki jih sicer poznamo iz računalniških programskih jezikov, ki omogočajo, da DNK nadzoruje procese v celici in njenem okolju. Če rečemo, da so računalniški programi zapisani v obliki dvojiških zaporedij in da je osnovna enota pri le-teh bajt (bit), bi lahko rekli, da so genetski zapisi zapisani v obliki štiriških zaporedij in da je osnovna enota pri le-teh kodon (trije pari karakterističnih molekul).

Kako izgleda naša originalna DNK?

Znanost pove, da je DNK osnova naše genetske kode naših teles, možganov in celo večji del naše osebnosti. Ne pove pa, da smo nekoč imeli 12 verig (vijačnic) DNK-ja, v katerega je bilo vgrajenih veliko več informacij. Genetiki poznajo dvojno verigo (spiralo) fizične snovi, ne vedo pa, da ima vsakdo še pet dodatnih dvojnih verig oz. vijačnic v virtualni obliki, ki čakajo, da se bodo odvile in zasedle svoj prostor ter se umestile druga nad drugo nad fizično DNK. Naša fizična DNK ima torej v sebi še pet dvovrstnih verig v energijski ali kodni obliki. Teh šest dvojnih verig so v duhovnih krogih poznali že zdavnaj, sedaj pa je nastopil čas, da se človeštvo povzdigne na višjo raven zavedanja, pri čemer bo morač razviti tudi "speče" verige DNK in jih uskladiti z DNK zemlje in vesolja.Človeštvo bo evolucijsko napredovalo ne samo naprej, pač pa tudi nazaj v čas, ko smo bili še popolnejši ljudje. Tesla metamorfoza™ nas povezuje s tem, kar smo nekoč že bili.

Že v Bibliji piše, da je "čas rojevanja in čas umiranja, čas sajenja in čas ruvanja nasada.
Je čas pobijanja in čas zdravljenja, čas podiranja in čas zidanja. Je čas jokanja in čas smejanja, čas žalovanja in čas plesanja." (Pridigar 3:2-4) Sedaj je nastopil čas za pravo zdravljenje, ki presega največkrat neuspešne poskuse "maskiranja" simptomov, in človeka rekonstruira v novo obliko svetlobnega bitja na fizičnem, mentalnem, duševnem in duhovnem nivoju. Kdor bo razumel ta princip zdravljenja in bo videl širšo sliko, bo užival vse prednosti dviga na nove frekvence bivanja po letu 2012, ki s seboj prinašajo tudi večjo odpornost proti boleznim, saj je veliko bolje nikoli sploh ne zboleti, kot pa iskati ozdravljenje, ko je človek že enkrat bolan. To paradigmo bo nujno preseči, in pri tem je lahko Tesla metamorfoza™ v veliko pomoč.

Tesla metamorfoza™ pa je povezana tudi s teorijo strun, na kateri delajo ugledni fiziki in drugi znanstveniki. Odkrili so, da vesolje ni le štiridimenzionalni produkt, pač pa strune obstajajo v 7 do 11 različnih dimenzijah, sčasoma pa bodo našli še dvanajsto. Kakšno povezavo ima to z nami? Preko Tesla metamorfoze™ se sedaj lahko zavestno povežemo z drugimi ravnmi obstoja in črpamo iz zakladnice modrosti večnega Vesolja. To ima konkretne koristi za posameznika:

a) na telesni ravni:
- ozdravitve fizičnih bolezni;
- povečana fizična vzdžljivost;
- bolj odporen imunski sistem;
- izboljšan metabolizem;
- uravnovešeno delovanje limfnega sistema za raztrupljanje telesa

b) na mentalni ravni:
- večja sposobnost umskega dela;
- jasnejši pogled na širše koncepte življenja in stvarstva;
- enostavnejše prepoznavanje rešitev in večja ustvarjalnost;

c) na čustveni ravni:
- manj obremenjujoči psihični napori;
- poveča se intiutivno izbiranje boljših rešitev pri odločitvah;
- večja ustvarjalnost pri izražanju;
- manj konfliktov z drugimi in večji notranji mir;
- opuščanje strahov in občutkov krivde;
- lažje izražanje in prejemanje ljubezni;

d) na duhovni ravni:
- bolj jasen smisel in namen trenutne inkarnacije na zemlji;
- notranji mir;
- povečanje zmožnosti uživanja in bivanja v tem trenutku;
- pomirjenost z materialnimi okoliščinami oz. realnostjo, ki nam je dana

Za dodatne informacije ali prijavo na Tesla metamorfozo™ svetlobnega telesa izpolnite kontaktni obrazec, ali nas pokličite na telefonsko številko 031 472 981.